Polityka prywatności

 

1. Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z tej witryny internetowej, podlegają Państwo zasadom obowiązującej Polityki Prywatności. Dlatego też prosimy, aby zapoznali się z nią Państwo przy każdej wizycie w naszym portalu i sprawdzili, czy akceptujecie jej zasady.

2. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez NON BRAND 7 z siedzibą w Warszawie, 02-796, ul. Migdałowa 4  w następujących celach:

  • realizacji i wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów nabytych przez Klienta lub innej umowy zawartej pomiędzy stronami;
  • rozpatrywania wniosków i próśb Klienta oraz
  • dostarczania Klientowi informacji na temat produktów marki RAU Cosmetics łącznie z wysyłaniem informacji handlowych pocztą elektroniczną lub z wykorzystaniem innych środków komunikacji elektronicznej (np. SMS) na temat wyżej wymienionych produktów. Klient może zmienić preferencje w odniesieniu do otrzymywania takich informacji, logując się w dziale MOJE KONTO w tej witrynie. Klient może zrezygnować z otrzymywania tych informacji w dziale Newsletter.
  • W przypadku, gdy Klient podaje dane osobowe osoby trzeciej, ma on obowiązek poinformować tę osobę o użyciu jej danych i uzyskać jej zgodę w tej sprawie. W przypadku zakupienia produktu lub karty podarunkowej dane osobowe osoby trzeciej podane przez Klienta będą wykorzystywane w następujących celach: (a) realizacji dostawy i (lub) weryfikacji prawidłowego odbioru odnośnego produktu i (b) rozpatrzenia wszelkich zapytań lub propozycji, jakie Klient może mieć w odniesieniu do wspomnianego produktu.

 3.  NON BRAND 7 z siedzibą w Warszawie, jako administrator danych osobowych zobowiązuje się zapewnić poufność danych osobowych Klienta oraz możliwość realizacji jego praw dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i zastrzeżenia poprzez wysłanie pisma na adres NON BRAND 7 z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres info@rau-cosmetics.pl.

 4. Użytkownik niniejszym oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe i prawidłowe oraz zobowiązuje się powiadomić o wszelkich zmianach lub poprawkach tych danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody, jakie podanie błędnych, niedokładnych lub niepełnych informacji w formularzach rejestracyjnych, może spowodować w tej witrynie lub wobec osoby za nią odpowiedzialnej bądź wobec dowolnej osoby trzeciej.

5. Pliki typu cookies: W tej witrynie używamy plików cookies, małych plików tekstowych zawierających informacje o tym, jak Użytkownik korzysta z naszego serwisu, których głównym celem jest usprawnienie wizyt Użytkownika w naszej witrynie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich celu oraz inne informacje na temat można znaleźć w następnym dziale „Informacja o plikach cookies”.

Poprzez akceptację niniejszej polityki prywatności, Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies stosowanych w tej witrynie, których opis znajduje się na podanej powyżej stronie.

Pliki typu cookies: Poprzez akceptację niniejszej polityki prywatności, wyraża Pan/Pani zgodę na używanie cookies stosowanych na stronie internetowej i opisanych poniżej. 

 

PLIKI COOKIES

 

Co to jest plik cookie?

Cookie jest plikiem tekstowym, zapisanym na komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu Użytkownika przez stronę internetową, który zawiera dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z tej strony internetowej. Pliki cookies ułatwiają korzystanie ze strony internetowej i prowadzą do tego, że jest ona bardziej czytelna dla Użytkownika, nie szkodząc przy tym komputerowi.

Jak niniejsza strona internetowa wykorzystuje cookies?

Cookies pomaga w identyfikacji Użytkownika zarejestrowanego na naszej stronie internetowej, w zapamiętaniu jego preferencji (np. płeć, ostatnio przeglądane itd.) podczas korzystania ze strony oraz w przypadku przyszłych wizyt, w zarządzaniu koszykiem zakupów czy też realizowaniu zakupów on-line.

Zebrane informacje przez cookies ułatwiają nam udoskonalać stronę internetową na podstawie statystyk i wzorów użytkowania, tak by dostosować stronę do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

Do czego nie stosuje się cookies?

W plikach cookies nie są przechowywane informacje, które mogłyby ułatwić ustalenie adresu, hasła, danych karty płatniczej Użytkownika, itd. Cookies nie są również wykorzystywane w celu przesyłania do Użytkowników ogłoszeń reklamowych, które miałyby korzystnie oddziaływać na nas lub osoby trzecie.

Kto korzysta z informacji przechowywanych w cookies?

Z tych danych korzystamy wyłącznie my oraz Google w celach statystycznych. Cookies dotyczące transakcji płatniczych, powstają tylko wówczas, gdy dokonywane są zakupy, których analizą zajmuje się firma zewnętrzna, dla zapewnienia odpowiedniej gwarancji, która jest niezbędna podczas realizacji transakcji płatniczych.

Czy używanie cookies można wyłączyć?

Tak, jednakże w takiej sytuacji istnieje ryzyko, że Użytkownik nie będzie mieć dostępu do niektórych treści zamieszczonych na stronie internetowej, a co za tym idzie nie będzie mógł korzystać z niektórych usług.

W ustawieniach przeglądarki można ograniczyć, usunąć lub zablokować cookies na naszej stronie internetowej. W zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki ustawienia dot. cookies mogę się różnić, jednakże najczęściej ustawienia te znajdują się w menu „Preferencje” lub „Narzędzia”. Można również skorzystać z menu „Pomoc” w przeglądarce wpisując hasło „cookies”.

Ostatnio oglądane